Přední distributor
hutního materiálu
SLUŽBY

KVALITA, PŘIJATELNÉ CENY, KOMPLEXNOST


Doplňkové služby

  • Pálení úkosů pod sváry na rovných plochách až do tloušťky 100 mm pálící plochy,
  • rovnání výpalků na hydraulických lisechs tlakem do 250 t a 400 t,
  • pískaní a obroušení výpalků,
  • odjehlovaní,
  • ultrazvuková kontrola výpalků,
  • zkouška Z - zkouška definovaná normou STN EN 10164 se provádí zejména pro PCV plechy tloušťky od 15 do 400 mm. Skláda sa ze zkoušky ultrazvukem a pro společnost RAVEN a.s. je prováděna externě. (určeno pro: výpalky, hrubé plechy, nosníky).