Přední distributor
hutního materiálu
SLUŽBY

KVALITA, PŘIJATELNÉ CENY, KOMPLEXNOST


Výroba kontinuálních třmenů

Nabídka služeb skupiny RAVEN obsahuje také výrobu kontinuálních třmínků, které nahrazují klasické třmínky. Z jejich použití vyplývají mnohé výhody jako například:
 • významná úspora času a nákladů na montáž,
 • snížení času pokládky a vázání o 50 – 70 %,
 • úspora 5 - 15 % použité oceli vynecháním zámků třmenů,
 • přehledné balení a jednoduchá doprava,
 • jednoduchá přejímka oceli na stavbě,
 • snižování chybovosti železáře,
 • rovnoměrný rozestup třmínků,
 • přesný rozměr a opakovatelnost tvaru třmínků, čímž je zabezpečeno rovnoměrné krytí betonu,
 • zjednodušení práce v nedostupných místech, uzlech,
 • jednodušší plnění formy betonem, kvalitnější zatečení betonu v rozích,
 • minimalizace vzniku dutin v betonu,
 • odstranění rizika otevření zámků, 
 • zvýšení tuhosti nosníku (testováno pro zatížení v seismicky aktivním prostředí),
 • při snížení času realizace stavby sekundárně snižuje náklady spojené se zabezpečením staveniště, s pronájmem bednění, přepravní, manipulační techniky apod.,

V případě potřeby zákazníka skupina RAVEN nabízí autorizaci změny projektové dokumentace.