Přední distributor
hutního materiálu
SLUŽBY

KVALITA, PŘIJATELNÉ CENY, KOMPLEXNOST


Stříhání a ohýbání betonářské oceli

V Považské Bystrici, Bratislavě, Košicích a Praze se nacházejí střediska ohýbání betonářské oceli, která umožňují zpracování betonářské oceli na stříhacích linkách a automatických ohýbacích linkách – třmínkovačkách. Střediska disponují i doplňkovými stroji, poloautomatickými ohýbačkami, nůžkami, skružovačkami apod.   

Zpracovává se betonářská ocel v tyčích až do délky 18 000 mm a ve svitcích, válcovaná za tepla, resp. za studena, v jakosti BSt 500 nebo BSt 550, v průměrech 6 – 40 mm. Ohýbárny skupiny RAVEN jsou vybaveny taktéž zařízením na výrobu oblouků a spirál (z betonářské oceli až do průměru 32 mm), které se využívají při realizaci tunelových staveb apod. v rá,ci komplexních služeb nabízí společnost pro dlouhodobější a rozsáhlejší projekty zřízení mobilní ohybárny.

Prezentační video

Ohýbání betonářské oceli