Přední distributor
hutního materiálu
SLUŽBY

KVALITA, PŘIJATELNÉ CENY, KOMPLEXNOST


Práce s hydraulickou rukou

RAVEN a.s. - Poplatek za vykládku materiálu s hydraulickou rukou

Druhy a sadzby poplatků může prodávajíci jednostranně měnit.
Prodávající (RAVEN a.s.) si vyhrazuje právo fakturovat poplatek za vykládku materiálu s hydraulickou rukou v aktuálních cenách spoločnosti RAVEN a.s. platných v čase vykládky. 

Datum aktualizace kritérií pro účtování příplatku
Sazba za vykládku hydraulickou rukou (bez DPH) 
 08.02.2017
6 Eur/ 15 min.

 * kupujícímu  bude vyfakturovaná každá i začínající čtvrthodina.

 RAVEN CZ a.s. - Poplatek za vykládku materiálu s hydraulickou rukou

Prodávající (RAVEN CZ a.s.) si vyhrazuje právo fakturovat poplatek za vykládku materiálu s hydraulickou rukou v aktuálních cenách spoločnosti RAVEN CZ a.s. platných v čase vykládky. 

Datum aktualizace kritérií pro účtování příplatku
Sazba za vykládku hydraulickou rukou (bez DPH) 
 08.02.2017
100 Kč/ 15 min.

 * kupujícímu  bude vyfakturovaná každá i začínající čtvrthodina.

 


 

 

 

Pozn.: Výše uvedené příplatky se nevztahují na dodávky stavebního materiálu.