Přední distributor
hutního materiálu
SLUŽBY

KVALITA, PŘIJATELNÉ CENY, KOMPLEXNOST


Dovoz nízkoobjemových dodávek

 

PŘÍPLATKY
Druhy a sadzby poplatků může prodávajíci jednostranně měnit.
Prodávající si vyhrazuje právo fakturovat příplatek za nízkoobjemovou přepravu v aktuálních cenách platných v době dodávky, které budou uváděny na veřejně přístupných místech (web stránka a prodejní místa) společnosti RAVEN a.s.


RAVEN a.s.
Pro zákazníky RAVEN a.s. jsou příplatky za nízskoobjemovou přepravu s celkovou hmotnosti do 10 000 kg, následující:
Datum aktualizace kritérií pro účtování příplatku
Limit hmotnosti v kg
 Sadzba za dodávku v € (bez DPH)
08. 02. 2017
0 - 1 000 kg
 50 € /dodávka
08. 02. 20171 001 kg - 5 000 kg30 €/dodávka
08. 02. 20175 001 kg - 10 000 kg20 €/dodávka


RAVEN CZ a.s.

Pro zákazníky RAVEN CZ a.s. jsou příplatky  za nízskoobjemovou přepravu s celkovou hmotnosti do 5 000 kg následující:
Datum aktualizace kritérií pro účtování příplatku
PřepravaLimit hmotnosti v kg a přepravní vzdálenostiSazba za dodávku v Kč (bez DPH)Limit hmotnosti v kg a přepravní vzdálenosti
 Sazba za dodávku v Kč (bez DPH)
08.02.2017
v místě skladu
 do 1 000 kg
750 Kč/dodávka
1 001 - 5 000 kg
500 Kč/dodávka
08.02.2017do 100 kmdo 1 000 kg1 000 Kč/dodávka1 001 - 5 000 kg750 Kč/dodávka
08.02.2017nad 100 kmdo 1 000 kg1 500 Kč/dodávka1 001 - 5 000 kg1 000 Kč/dodávka
 pozn: Dovoz nad 5 000 kg zdarma

 


 

 

 

Pozn.: Výše uvedené příplatky se nevztahují na dodávky stavebního materiálu.