Přední distributor
hutního materiálu
SLUŽBY

KVALITA, PŘIJATELNÉ CENY, KOMPLEXNOST


Doprava na místo určení

Společnosti skupiny RAVEN se snaží ulehčiť svým zákazníkům práci s nakoupeným hutním a stavebním materiálem dopravou na místo určené zákazníkem v dohodnutém čase. Doprava je uskutečňována na základě dohodnutých podmínek vlastními vozidly nebo vozidly externích přepravců následujícími způsoby:
  • soupravy s návěsem o nosnosti do 24 t s možností zaplachtování,
  • speciální souprava s návěsem s nosností 22 t, který je vybaven hydraulickou rukou s maximální nosností do 5 t, valníkovými vozidly s nosností 5-16 t, které jsou vybaveny hydraulickou rukou s maximální nosností do 3 t,
  • speciálními návěsy s nosností do 31 t a maximální možnou délkou přepravovaného materiálu do 21 500 mm.

  

PŘEPRAVNÍ POŘÁDEK NÁKLADNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY RAVEN a.s. naleznete ZDE