Přední distributor
hutního materiálu
O SPOLEČNOSTI

INFORMACE, KTERÉ BY VÁS MOHLY ZAJÍMAT


KVALITA

Skupina RAVEN od svého založení prošla výraznými změnami. Již od začátku měla na zřeteli, že s posilováním svého postavení na trhu se zvyšuje i její odpovědnost vůči zákazníkům, kteří mají určité představy o uspokojení svých potřeb.
 
Spokojenost zákazníka a získání jeho důvěry považuje skupina RAVEN za svou prioritu. Z tohoto důvodu se řídí integrovanou politikou řízení systému managementu jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce na základě neustálého zvyšování v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce, která ovlivňuje nejen činnost managementu, ale i všech zaměstnanců při uspokojování potřeb zákazníků.