Přední distributor
hutního materiálu
Raven CZ a.s. - Přední distributor hutního materiálu

Napište nám

Souhlas se správou, zpracovaním a uchovaním osobních údajů

Odesláním kontaktního formuláře ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně něktorých zákonů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů za účelem předložení cenové nabídky.

Informace o zpracování osobních údajů za účelem kontaktování klientů

Informace o zpracování osobních údajů na účely zasílání marketingových nabídek

0074